SecureCRT

SecureCRT גרסה 8.7 חינם לניסיון

העברת נתונים בקלות ובאופן בטוח בין שני מחשבים

אם יש לך צורך להעביר קבצים, העבר אותם עם תוכנת SecureCRT. התוכנה מאפשרת לך להעביר נתונים תחת הצפנה חזקה, ביצוע אימות והעברת נתונים לפרוטוקול. התוכנה תדאג שהקבצים יגיעו ליעדם בשלמות ולבאופן חסוי ללא גישה של גורמים חיצוניים שמנסים לפרוץ לנתונים שעוברים.
התוכנה מאפשרת לך גישת רשת מלאה כל עוד מתקיים אחד מהתקני הרשת, כוללSSH1 , SSH2 Telnet , Telnet / SSL , Rlogin , סידורי, ופרוטוקולי TAPI. התוכנה מגיעה עם ממשק לשוניות הכולל התאמה אישית, חומת אש וסרגלי כלים, תפריטים וגופנים והכל במטרה לייעל את העברת הנתונים הנדרשים לך.
הורדות בחינם